Friksjonsmodeller og spenningsanalyse

B20M01 arbeider iherdig med å få ferdigstilt en friksjonsmodell som kan brukes for å evaluere resultatene fra testriggen. Det er blitt gjennomført en seleksjonsmetode for å bestemme hvilken friksjonsmodell som egner seg til vår testrigg. Etter videre undersøkelser og seleksjon har vi falt på LuGre friksjonmodell. LuGre friksjonsmodell er en differensialligning vi har planlagt å modellere en matematisk modell for i MatLab/Simulink.

Foreløpig har vi et utkast fra MatLab:

I tråd med friksjonsmodell har vi foretatt en spenningsanalyse av designet testrigg i Ansys. Simuleringer og beregniner viser til at designet holder mål iht. Forskrift for enkle trykkbeholdere. Nedenfor har vi lagt ved noen bilder av spenningsanalysen.