Trykktesting & montering

I dag har bachelorgruppen vært på besøk hos oppdragsgiver. Selvdesignet testrigg var ferdig produsert, og klar for trykktesting. I tillegg til trykktesting har riggen vært prøvemontert i strekktestmaskinen.

Sammenstilling

Etter endt produksjon, og før trykktestingen ble testriggen montert iht. selvgenerert monteringsanvisning.

(Fra venstre; Sebastian, Kristian og Eivind klare for montering.)
(Tetning montert i tilhørende hylse.)

For montering av tetninger i tilhørende hylser ble det brukt et spesielt verktøy for dette, såkalt «Kidney shaper». Bruken av spesialverktøyet illustreres i bildet nedenfor.

(Montasjeverktøy)
(Trykkbeholder med hylser og endeholderinger montert.)

Etter montering ble testriggen prøvemontert i strekktestmaskinen. Se bildet nedenfor.

(Testrigg montert i strekktestmaskin.)
Trykktesting

For å sikre beregningene for design av trykkbeholder ble denne trykktestet iht. oppdragsgivers kontrollister. Trykkbeholderen er dimensjonert til 300 bar med en sikkerhetsfaktor på 1,54. Dermed skal denne tåle ca. 450 bar i teorien.

Selve testen ble utført i et lukket kammer isolert fra omgivelsene, og ble fortrinnsvis testet på  ca. 100 bar, 200 bar og 300 bar.

(Trykkbeholder i isolert kammer montert.)
(Trykktest 310 bar)