Laboratorieforsøk

Dagen i dag er blitt brukt på oppdragsgivers laboratorium, og det er blitt foretatt tester.

Testene har fulgt en mal, og det ble funnet gode resultater.  Trykk ble regulert, og temperatur ble logget.

(Sebastian kontrollerer trykk)

Resultatene ble eksportert, og deretter plottet inn i Excel for  generering av representative grafer.

(Representative data fra tester)