Rapport

Prosjektet er nå i sluttfase, og det arbeides iherdig med å få ferdigstilt rapporten.

(Prosjektgruppen i arbeid)

Seal Engineering har vært så greie med oss, og tildelt et eget rom for å få ferdigstilt rapporten til prosjektet.