Siste innspurt

Prosjektgruppen arbeider med å sluttføre rapporten med vedlegg over helgen.

Alt i alt er vi fornøyd med ressursbruk over bachelorprosjektet, og ligger godt an for innleveringsfrist til mandag (08.06.2020).

Vi har satt stor pris på oppdragsgivers engasjement under prosjektets gjennomføring, og har gitt rådighet til møterom for sluttføring av arbeidet. Da vi har mulighet til å holde god avstand mellom hverandre.

(Prosjektgruppen i arbeid)