Tidsfordeling

Prosjektgruppen har loggført tiden hvert medlem har brukt under prosjektet. Tiden som er logget er ført under en aktivitetskode som er hensiktsmessig for brukt tid. Se kakediagrammet nedenfor.

(Tidsfordeling mellom aktivitetskoder)