Tilbakemelding av utkast 1 til forprosjektrapport

Møtereferat 07.02.202

Til stede: KWO, ST, EH, JTK, OA,

Sted: Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad: S-319

Saker:

Gjennomgang av forprosjektrapport, med tilbakemelding fra OA:

 • Sidenummer
 • Seal E under 2.Bakgrunn og teoretisk grunnlag.
 • Kapittel 3, omformulering av første setning.
 • Kildekritikk: Ledernytt (SMART) rett etter info.
 • Definere Marc, eller bruke mer generelt ord. Hvis generelt ord; definere marc i rammer og avgrensninger.
 • Formulering ved «utfordrende under drift».
 • Evt. referere til Seal ved at dette ikke er gjort før.
 • Skattefunnsøknad er ikke så relevant, men kan nevnes at Seal E har mulighet til å bruke denne.
 • Kontorvennlig standard.
 • Illustrativ tegning av testrigg ved strekktestmaskin.
 • Diametere og geometrisk utforming kan nevnes i rammer og avgrensninger.
 • Spesifisering av væsker i laben.
 • Effektivt fiksturbytte, retter mot spesifikk maskin. «Setup-time».
 • Prosjektplan: Endre produktkravlinjen o timeliste ifb forprosjektrapport.
 • Kilder til forskrifter

Saker rettet mot hovedoppgaven

 • Løsningsalternativer innad i MiT. Løsningsalternativer vil være det som finnes fra før, samt det vi klarer å «finne opp».

 • Ressursplan, Vi kan evt dele opp «grovoppgaver» etter behov. Altså, har noen i gruppen spesifikk erfaring så tildeler vi oppgaver deretter.

 • Timeliste: pr. dags dato

Gjennomgang av analyseverktøy

21.01.2020

For prosjektets gjennomførbarhet er det nødvendig med grunnleggende opplæring i analyseprogram benyttet av oppdragsgiver. 21. Januar hadde gruppen samling ved oppdragsgivers fasiliteter, og gjennomgikk dette analyseprogrammet. Dagen gikk til ren kursing.

Velkommen til vår blogg!

Vi er en gruppe fra avdeling for ingeniørfag, maskin. Gruppen er bestående av 4 medlemmer.

Denne bloggen vil være en formidling av prosjektets utvikling gjennom bachelorperioden.

Bloggen er under utvikling og vil oppdateres regelmesssig.

Mvh B20M01