Tidsfordeling

Prosjektgruppen har loggført tiden hvert medlem har brukt under prosjektet. Tiden som er logget er ført under en aktivitetskode som er hensiktsmessig for brukt tid. Se kakediagrammet nedenfor.

(Tidsfordeling mellom aktivitetskoder)

Siste innspurt

Prosjektgruppen arbeider med å sluttføre rapporten med vedlegg over helgen.

Alt i alt er vi fornøyd med ressursbruk over bachelorprosjektet, og ligger godt an for innleveringsfrist til mandag (08.06.2020).

Vi har satt stor pris på oppdragsgivers engasjement under prosjektets gjennomføring, og har gitt rådighet til møterom for sluttføring av arbeidet. Da vi har mulighet til å holde god avstand mellom hverandre.

(Prosjektgruppen i arbeid)

 

Rapport

Prosjektet er nå i sluttfase, og det arbeides iherdig med å få ferdigstilt rapporten.

(Prosjektgruppen i arbeid)

Seal Engineering har vært så greie med oss, og tildelt et eget rom for å få ferdigstilt rapporten til prosjektet.

Laboratorieforsøk

Dagen i dag er blitt brukt på oppdragsgivers laboratorium, og det er blitt foretatt tester.

Testene har fulgt en mal, og det ble funnet gode resultater.  Trykk ble regulert, og temperatur ble logget.

(Sebastian kontrollerer trykk)

Resultatene ble eksportert, og deretter plottet inn i Excel for  generering av representative grafer.

(Representative data fra tester)

Trykktesting & montering

I dag har bachelorgruppen vært på besøk hos oppdragsgiver. Selvdesignet testrigg var ferdig produsert, og klar for trykktesting. I tillegg til trykktesting har riggen vært prøvemontert i strekktestmaskinen.

Sammenstilling

Etter endt produksjon, og før trykktestingen ble testriggen montert iht. selvgenerert monteringsanvisning.

(Fra venstre; Sebastian, Kristian og Eivind klare for montering.)
(Tetning montert i tilhørende hylse.)

For montering av tetninger i tilhørende hylser ble det brukt et spesielt verktøy for dette, såkalt «Kidney shaper». Bruken av spesialverktøyet illustreres i bildet nedenfor.

(Montasjeverktøy)
(Trykkbeholder med hylser og endeholderinger montert.)

Etter montering ble testriggen prøvemontert i strekktestmaskinen. Se bildet nedenfor.

(Testrigg montert i strekktestmaskin.)
Trykktesting

For å sikre beregningene for design av trykkbeholder ble denne trykktestet iht. oppdragsgivers kontrollister. Trykkbeholderen er dimensjonert til 300 bar med en sikkerhetsfaktor på 1,54. Dermed skal denne tåle ca. 450 bar i teorien.

Selve testen ble utført i et lukket kammer isolert fra omgivelsene, og ble fortrinnsvis testet på  ca. 100 bar, 200 bar og 300 bar.

(Trykkbeholder i isolert kammer montert.)
(Trykktest 310 bar)

Friksjonsmodeller og spenningsanalyse

B20M01 arbeider iherdig med å få ferdigstilt en friksjonsmodell som kan brukes for å evaluere resultatene fra testriggen. Det er blitt gjennomført en seleksjonsmetode for å bestemme hvilken friksjonsmodell som egner seg til vår testrigg. Etter videre undersøkelser og seleksjon har vi falt på LuGre friksjonmodell. LuGre friksjonsmodell er en differensialligning vi har planlagt å modellere en matematisk modell for i MatLab/Simulink.

Foreløpig har vi et utkast fra MatLab:

I tråd med friksjonsmodell har vi foretatt en spenningsanalyse av designet testrigg i Ansys. Simuleringer og beregniner viser til at designet holder mål iht. Forskrift for enkle trykkbeholdere. Nedenfor har vi lagt ved noen bilder av spenningsanalysen.

 

Videre arbeid og status

Hei!

Ønsker å opplyse bachelorgruppens publikum med dagens status og videre arbeid i prosjektet.

Tiden nå bruker vi til  å generere fullstendig produksjonsunderlag av designet testrigg med komponenter. Alle produksjonstegninger er så og si ferdigstilt, og materiallisten vokser. Det er planlagt å foreta bestillinger og videresende underlag til produksjon i løpet av denne uken.

Samtidig skal vi foreta en simulering av testriggen i ANSYS og deretter analysere de kritiske punktene fremhentet fra simuleringen. Dette gjøres slik at vi kan forsikre oss om at testriggen holder gitte spesifikasjoner og følger  forskrift for trykkpåkjent utstyr. 

Det kommer også til å bli påbegynt løsningsmetode i MATLab/Simulink for å kunne sammenligne data fra testriggen. Dette blir basert på matematiske friksjonsmodeller.

Vi holder dere oppdatert!

Mvh B20M01

Statusinnlegg 30.03.2020

Kvartalskifte

Ila kommende uke vil første kvartal være omme, og andre kvartal påbegynt. Derfor ønsker gruppen å bruke anledningen til å oppdatere dere lesere i prosjektarbeidet.  Gruppen har også flytende dialog med både veiledere og oppdragsgiver. Det arbeides aktivt med konseptskisser og nødvendig teori for å kunne løse oppgaven. Se rendert konsept i figuren nedenfor.

Figur 1. «Førsteutkast«, 2020, av Thøgersen, Sebastian.

 

Status på bacheloroppgave ifb. med covid-19

Hei!

I forbindelse med covid-19 har emneansvarlig (Daniela Blauhut) opplyst med følgende til alle bachelorgrupper og veiledere:

Til alle bachelorgrupper på Maskin, Bygg, Elektro, Industriell design, og Kjemi
Til alle veiledere
Situasjonen vi er i nå, vil med stor sannsynlighet føre til at noen bachelorgrupper må endre sine opprinnelige planene for bachelorprosjektene. Jeg regner med at mange oppgaver har en praktisk problemstilling og at noen av dere har planlagt å bruke empiriske metoder for å samle data, samt gjennomføre eksperimenter og praktiske studier i verkstedene eller laboratoriene.
Høgskolelokalene er foreløpig stengt. Fysisk møtevirksomhet må utsettes. På denne bakgrunnen vil jeg oppfordre dere til å tilpasse dere situasjonen, noe som kan bety at opprinnelige prosjektmål eller delmål, løsningsmetodene og prosjektplaner må justeres eller endres.
Drøft sammen med veilederne (og eventuell med oppdragsgivere), hvorvidt simulering, bruk av CAD, tegning osv. kan vektlegges i prosjektarbeidet og eventuell erstatte arbeid som krever utførelse på verkstedet/lab. Gjennomfør møter med deres samarbeidspartnere, informanter, og målgrupper – i den grad det lar seg gjøre – nettbasert, vil si via telefonmøter, Skype osv. Unngå fysisk samling i deres grupper og velg alternative, nettbaserte samarbeidsmetoder.
Studieleder Terje Østerud bekreftet til meg i en e-post angående emnebeskrivelser, at vi må være fleksible med tanke på hva som skal utføres og gjennomgås. Jeg forventer at rektoratet og avdelingsledelsen vil gi nye beskjeder om ca. 2 uker, og dere vil få fortløpende oppdatering i Canvas.
Hilsen Daniela

 

Bachelorgruppen har derfor foretatt interne beslutninger på hvordan vi skal operere under omstendighetene:

  • Elektroniske møter.

  • Alle gruppemedlemmer oppretter VPN-forbindelse med skolens nettverk, slik at databaser er tilgjengelige.

  • Avklarer med veileder hvorvidt problemstilling skal endres, og løsningsmetode.

 

Mvh B20M01