Oppgavebeskrivelse

Oppdragsgiver ønsker å utvikle en metode som gir friksjonsverdier for tetninger under drift. Dette er verdier som kan variere betydelig under ulike trykk. Å finne disse verdiene ville dermed bidratt til mer presise FEA-simuleringer enn det som utføres i dag, samt en bedre kartlegging av produktene Seal Engineering leverer. Dermed er det ønskelig å designe en testfikstur som gir muligheter for å måle friksjonskrefter i et hydraulisk system. Repeterende forsøk, der parametere for trykktilstander og andre miljøfaktorer systematisk reguleres, vil gi mulighet for kartlegging av varierende friksjonsverdier.