Velkommen til vårt bachelorprosjekt

Vi er en bachelorgruppe på tre personer fra Høgskolen i Østfold. Prosjektet har vi fått fra Bartec Technor AS, som har sine lokaler i Stavanger.

Oppgaven vår går ut på å konstruere en festemekanisme for en offshore sensor. i løpet av perioden vil vi utføre grundig informasjonsinnhenting, designe og skissere løsningsalternativer samt gjennomføre konstruerte tester. De ulike faktorene vi må ta hensyn til vil være standarder og regelverk knyttet til offshoreindustrien. Videre tar vi hensyn til at festemekanismen må  kunne festes på alle mulige containertyper uten å måtte gjøre fysiske endringer på containerne.

Utfordringene og undersøkelsene som blir gjort i dette prosjektet samt den videre prosessen, vil bli lagt ut på denne bloggen.