Corona tiltak

Prosessen videre i vår bacheloroppgave måtte evalueres på nytt da corona-krisen inntraff. I tiden rett etter krisen var det ikke mulig med fysisk gruppearbeid og vi måtte derfor kommunisere over nett. Dette har vist seg å fungere bra, tiltross for at arbeidet ble litt mer oppdelt.

I forkant av krisen var det planlagt å utføre prototype-testing på skolens lab og verksted. Testene som skulle blitt utført var en slagtest, pull-off test for å blant annet teste, lim styrke, produkt design samt en temperaturtest av limet (iht. herdetid). Målet med testingen var å forsikre produktenes integritet ovenfor kundens sikkerhet mot at sluttproduktene innfrir kravene. Ettersom krisen førte til at skolens område ble stengt, var vi nødt til å avvikle de fysiske testene for produktene, og det ble derfor vektlagt mer på datasimulering i ANSYS  for å simulere de fysiske testene. Videre har livsløps analyse (LCA) av produktene blitt en større del av oppgaven vår, ettersom fokuset på miljøpåkjenninger i samfunnet har blitt et viktig tema, der vi skal ta for oss energibruk og CO2-utslipp.