Digital presentasjon

I år ble dessverre EXPO 2020 kansellert grunnet Covid-19. Likevel satte dette ingen stoppe for å presentere oppgaven vår. Vi kan med stolthet vise til en digital presentasjon som vi håper kan gi et godt innblikk i bachelorprosjektet vårt.