Research

I begynnelsen av vårt prosjektet, valgte vi å starte med en «Research-periode» som var satt til en varighet på tre uker. Under disse tre ukene ble vi nødt til å sette oss inn i alle problemstillinger rundt det å feste eksterne gjenstander på containere, samt undersøke alle de ulike typene av containere, moduler og basket`er som er i bruk i oljebransjen pr. dags dato.

Blant hovedoppgavene som vi måtte ta stilling til var plasseringen. Dette byr på små, men kompliserte løsninger for å hindre at sensoren ikke blir utsatt for ytre påkjenninger.

For å kartlegge hvilke områder på containerne som kunne virke best startet vi med å samle informasjon fra alle ulike typer, innenfor offshore containere. Dette ble gjort ved å fysisk være ute i felt å mål, ta bilder og snakke med personer som jobber med containere daglig. Etter å ha samlet alle tips og erfaringer, samt at vi brukte bilder og dimensjoner/mål som vi selv har tatt av containere, diskuterte og konkluderte vi med hvilke områder vi hadde tilgjengelig.

 

Videre har prosessen ført oss til idé-drøfting og design, samt materialvalg. Her er det fokus på viktige punkter som:

– Brukervennlighet
– Produksjonskostnad
– Tilvirkning
– Styrke/holdbarhet

Dette er viktige punkter som er gitt av oppdragsgiver, og må tas hensyn til når vi designer løsninger til festemekanismen som sensoren skal festes på.

I designprosessen ble totalt fire ideer skissert for sensorfeste på dør stag, samt en enkelt festebrakett som skal kunne limes på containeren. Sammen med vår kontaktperson hos Bartec kom vi frem til én av løsningene vi skulle jobbe videre med, mens lim-braketten forblir lik opprinnelig idé.

Slik prosessen ser ut videre vil nå materialvalg blir viktig. Derfor er gruppen vår nå ferdige med kalkulasjoner som er helt nødvendige da materialvalg skal tas.

Samtidig blir det også nå gjort regneforsøk der vi tester festemekanismene iht. styrkeberegninger av konstruksjon, material og lim-styrke. Testene som blir gjort er tre belastningstilfeller:

  • Container-drop
    – Her simuleres det at sensoren og feste sitter fast på en container som faller fra x antall høydemeter.
  • Impuls-slag (Kjetting-impact)
    – Ett impuls-slag tar hensyn mange mulige scenarioer hvor feste og sensor blir utsatt for kollisjon med andre gjenstander. I vår analyse brukes kjetting som eksempel.
  • Strekking
    – Det regnes også på hvor mye sensorfeste skal tåle av strekkbelastning.