Digital presentasjon

Digital presentasjon av prosjektet. Presentasjonen er forenklet da deler av oppgaven er konfidensielt. NB: uten lyd

 

Levering av rapport

Gruppa har den siste tiden jobbet meget godt og i dag ble prosjektet ferdigstilt og levert.

Videre gjenstår presentasjon av oppgaven. Fysisk EXPO utgår i år på grunn av Covid-19 situasjonen. Det vil derfor i stedet bli lagt ut en presentasjon av oppgaven her på bloggsiden. Presentasjon vil bli noe forenklet da deler av oppgaven er konfidensiell.

3D-tegning av føringsinnretningen

 

Sluttføring av prosjekt

Gruppa jobber nå med sluttføring av rapporten.

Det har også blitt proudsert en skalert modell av føringsinnretningen. Modellen er 3D printet og i 1:4 skala. Hensikten med den skalerte modellen er å illustrere virkemåten til konstruksjonen.

Produksjon av stativ til den skalerte modellen.

3D-printet skalert modell.

3D-printet skalert modell.

 

Verkstedarbeid

Gruppa arbeider nå på verksted med 3D-modellering og 3D printing av skalert modell.

 

Informasjon ifbm. Covid-19

I forbindelse med koronasituasjonen så har gruppen fulgt skolens og FHI sine retningslinjer vedrørende smittevernsregler. Frem til midten av april har vi hatt digitale møter både innad i gruppen og med veilederne. Dette har fungert greit med tanke på begrensingene dette gir.

Fysisk feltarbeid hos oppdragsgiver har vært svært begrenset, men oppdragsgiver har vært behjelpelig med informasjon og bistand til oppgaven der det har vært nødvendig.

Vi møtes nå fysisk sammen jevnlig for å fullføre oppgaven.

 

Vårt bachelorprosjekt

Vi er en bachelorgruppe på fire personer fra Høgskolen i Østfold. Prosjektet er basert på en oppgave som er utformet i samarbeid med Nexans Norway AS, avdeling Halden.

I produksjon av kabel/umbilicals trekkes rør ut av tromler, som er montert på avviklerbukker. Oppgaven er å finne en løsning en føringsinnretning tilpasset snomaskinens avviklerbukker, for bedre føring av stålrør fra trommel og inn i snoprosessen.

 

Gruppemedlemmer

Daniel Bakke                                  danielhb@hiof.no

Mirnes Bajric                                           mirnes.bajric@hiof.no

Ole G. Eriksen (prosjektleder)   olege@hiof.no

Frank Robert L. Johansen                    frjohans@hiof.no

 

Vårt første innlegg!

Velkommen til bloggen vår.

B20M03