Vårt bachelorprosjekt

Vi er en bachelorgruppe på fire personer fra Høgskolen i Østfold. Prosjektet er basert på en oppgave som er utformet i samarbeid med Nexans Norway AS, avdeling Halden.

I produksjon av kabel/umbilicals trekkes rør ut av tromler, som er montert på avviklerbukker. Oppgaven er å finne en løsning en føringsinnretning tilpasset snomaskinens avviklerbukker, for bedre føring av stålrør fra trommel og inn i snoprosessen.

 

expo19