Informasjon ifbm. Covid-19

I forbindelse med koronasituasjonen så har gruppen fulgt skolens og FHI sine retningslinjer vedrørende smittevernsregler. Frem til midten av april har vi hatt digitale møter både innad i gruppen og med veilederne. Dette har fungert greit med tanke på begrensingene dette gir.

Fysisk feltarbeid hos oppdragsgiver har vært svært begrenset, men oppdragsgiver har vært behjelpelig med informasjon og bistand til oppgaven der det har vært nødvendig.

Vi møtes nå fysisk sammen jevnlig for å fullføre oppgaven.