Levering av rapport

Gruppa har den siste tiden jobbet meget godt og i dag ble prosjektet ferdigstilt og levert.

Videre gjenstår presentasjon av oppgaven. Fysisk EXPO utgår i år på grunn av Covid-19 situasjonen. Det vil derfor i stedet bli lagt ut en presentasjon av oppgaven her på bloggsiden. Presentasjon vil bli noe forenklet da deler av oppgaven er konfidensiell.

3D-tegning av føringsinnretningen

 

Sluttføring av prosjekt

Gruppa jobber nå med sluttføring av rapporten.

Det har også blitt proudsert en skalert modell av føringsinnretningen. Modellen er 3D printet og i 1:4 skala. Hensikten med den skalerte modellen er å illustrere virkemåten til konstruksjonen.

Produksjon av stativ til den skalerte modellen.

3D-printet skalert modell.

3D-printet skalert modell.