Sluttføring av prosjekt

Gruppa jobber nå med sluttføring av rapporten.

Det har også blitt proudsert en skalert modell av føringsinnretningen. Modellen er 3D printet og i 1:4 skala. Hensikten med den skalerte modellen er å illustrere virkemåten til konstruksjonen.

Produksjon av stativ til den skalerte modellen.

3D-printet skalert modell.

3D-printet skalert modell.

 

expo19