Paxster Cargo Swap

Pakkeburet når det står i et Paxster Cargo skap.
Pakkeburet når det står i et Paxster Cargo skap.

Vi har kommet oss gjennom 3D-modellering og styrkebergeningsfasen, og driver i skrivende stund finpussing på rapporten. Dessverre ble det ingen prototype på oss i år pga. corona, så i stedet har vi tatt litt tid til å rendere ut noen bilder. Paxster har gitt klarsignal for å skrive offentlig om oppgaven, så vi presenterer første utkast til Paxster Cargo Swap.

Paxster Cargo Swap buret utslått.
Pakkeburet når det står i et Paxster Cargo skap.

Vår oppgave har vært å utvikle et bur som skal redusere tiden det tar å pakke om en Paxster fra en time til et par minutter. Pakkeburet låses fast bak i Paxsteren, og dørene dennes skyves inn på sidene for å få tak i pakkene, så er det bare å kjøre ut neste runde. Når buret ikke er i bruk kan det slås sammen og stables i lengden (se bildet under).

Sammenslåtte og stablede Paxster pakkebur.
Sammenslåtte og stablede pakkebur.

Designfasen

Fra idemyldringsfasene fikk vi utviklet et par konsept, og vi har fortsatt med å utvikle en av disse.

De siste ukene har vi fortsatt å 3D-modellere samt funnet nye løsninger for å se hva som passer inn. Under modelleringen kom det også opp noen småproblemer som ble fikset etter hvert. Nå er planene å bli ferdig med modellene og deretter begynne å styrkeberegne.

Startfase

Vi er gruppe 4 maskin av avgangskullet 2020, og vårt bachelorprosjekt er en produktutviklingsoppgave for Paxster.

I januar begynte vi så smått å jobbe på bachelorprosjektet med å få et overblikk på hva oppgaven går ut på og legge en plan for hvordan vi skal gå frem for å løse den. Samtidig hadde vi et annet fag, med det klingende navnet Produksjonsteknikk med mekatronikk og reguleringsteknikk, som nødvendigvis opptok en stor del av oppmerksomheten vår til vi hadde avlagt eksamen. Etter dette hadde vi store planer om en tur på skolens verksted for 3D-printing og inspirasjon- men den gang ei. Fem timer etter at eksamen var overstått ble campus stengt og vi måtte trå til med plan B og improviserte hjemmekontorer.

Vi jobber nå i idemyldringsfasen. I denne perioden har vi søkt mye etter ideer vi kan bruke for produktet vi skal lage. Selv om skolen er stengt går arbeidet fint, det må bare jobbes over nett. Det er brukt en del tabeller og små modeller for å komme fram til flere mulige løsninger. Når vi har gjort dette har vi funnet en del problemer som oppstår ved de forskjellige løsningene. Dette har vært veldig hjelpsomt for videre utvikling. Vi skal fortsette med denne fasen en liten stund til før vi begynner og 3D-tegne den ideen vi skal gå videre for.