Startfase

Vi er gruppe 4 maskin av avgangskullet 2020, og vårt bachelorprosjekt er en produktutviklingsoppgave for Paxster.

I januar begynte vi så smått å jobbe på bachelorprosjektet med å få et overblikk på hva oppgaven går ut på og legge en plan for hvordan vi skal gå frem for å løse den. Samtidig hadde vi et annet fag, med det klingende navnet Produksjonsteknikk med mekatronikk og reguleringsteknikk, som nødvendigvis opptok en stor del av oppmerksomheten vår til vi hadde avlagt eksamen. Etter dette hadde vi store planer om en tur på skolens verksted for 3D-printing og inspirasjon- men den gang ei. Fem timer etter at eksamen var overstått ble campus stengt og vi måtte trå til med plan B og improviserte hjemmekontorer.

Vi jobber nå i idemyldringsfasen. I denne perioden har vi søkt mye etter ideer vi kan bruke for produktet vi skal lage. Selv om skolen er stengt går arbeidet fint, det må bare jobbes over nett. Det er brukt en del tabeller og små modeller for å komme fram til flere mulige løsninger. Når vi har gjort dette har vi funnet en del problemer som oppstår ved de forskjellige løsningene. Dette har vært veldig hjelpsomt for videre utvikling. Vi skal fortsette med denne fasen en liten stund til før vi begynner og 3D-tegne den ideen vi skal gå videre for.