Hjem

Dette prosjektet skal gjennomføres som et bachelorprosjekt ved høgskolen i Østfold. Bruken av lettvekt konstruksjonsmaterialer som karbonfiber- forsterkede kompositter (CFRP sandwichpaneler) har vært økende over lengre tid i den maritime industrien på grunn av lettvekt og stor designfrihet. Et CFRP-panel består til vanlig av såkalt hud (karbonfiberforsterkede laminater) og kjerne (plastisk skum). I dette prosjektet skal vi se på muligheten for å utvikle sandwichpaneler med et nytt kjernemateriale med unike mekaniske egenskaper. Det nye kjernemateriale skal bestå av en gitt geometrisk struktur, hvor vi kan gjøre endringer på strukturen på kjernemateriale, for å se om dette også endrer egenskapene til panelet.