Da var rapporten endelig i boks!

Etter mangfoldige timer med hardt arbeid og laaange dager så var rapporten endelig ferdigstilt og innlevert. Med det så vil vi gjerne takke Litian Wang, Rino Nilsen, Ole Kristian Thoresen og Egil Berg som har hjulpet oss underveis, uten deres hjelp og veiledning så ville ikke rapporten blitt den samme!

Da var det bare siste rest igjen for å komme helt i mål og vi krysser fingrene for at resten går i omtrentlig retning av tilnærmet knirkefritt.

 

ANSYS simulering

En effektiv måte å analysere elementer med forskjellige parametere er ved bruk av Finite-Element-Method (FEM). Autodesk Inventor ble brukt til design av modellene, mens ANSYS Workbench/Mechanical ble brukt til simuleringen. For å teste modellenes egenskaper ble det brukt FEM analyser i ANSYS. Ved bruk av FEM-simuleringer kan man få nøyaktige resultater fra kompliserte modellsimuleringer, noe man ikke vil kunne oppnå med manuell utregning.

 

 

Testing

E-modul er en viktig egenskap i forbindelse med elastisitet til sandwichpaneler.

Testing er foretatt ved bruk av Galdabini testmaskin. Prøvene blir plassert mellom to stålplater for å få til homogen belastning, og måleresultater til E-modul blir justert med hen

Vilkår for testing:

  • Prøvestykke: 122 x 122 x 37 mm (LxBxH)
  • Stålplater: 150 x 130 x 6 mm (LxBxH)
  • “Total” tykkelsen: 6 + 37 + 6 = 49 mm
  • Maks load: 500N
  • E-modul beregning: 300N – 400N

 

Kraft/deformasjon- (spenning/tøyning) kurven viser at det er to stadier under opplastning, innledende stadium og elastisk stadium. Innledende stadium skyldes til syn til «total» tykkelse på teststykke.

 

Resultater publiseres i rapport.

 

Tilvirkning

 

Design av kjernemateriale basert på 3D re-rentrant auksetisk struktur ble gjort i Inventor. Videre ble Inventor-filene eksportert i IPT- filformat, slik at laserkutteren kunne tolke og skjære ut geometrien fra massiv papp.

 Laserkutteren skjærer ut geometrien som ble tegnet i Inventor.

 

I utgangspunktet skulle det også brukes termoplastisk materiale, men det ble vurdert som ikke aktuelt fordi dette ville produsere for mye skadelige avgasser under kuttprosessen. I tillegg til at materialet smeltet på grunn av den høye varmen til laseren.

Hardplast som ble deformert av den høye varmen til laseren.

 

Det ble derfor besluttet å kun bruke massivpapp videre i prosjektet. Ved prøvekutting med 0,8mm papp plater viste det seg at laseren kutter 0,1 mm rundt senter på laserstrålen. Dette medførte at det var nødvendig med tykkere plater og tilpasning i Inventor for å unngå for store mellomrom i ferdig montert geometri.

Til industriell anvendelse er både termoplast og papp er miljøvennlige råmaterialer, derfor ønskes det at resultatene fra disse studier kan føre til eventuelt nye og bærekraftige produkter.

 

Oppdatert Corona virus

Koronaviruset fortsetter å begrense prosjektet i stor grad, men til tross for det så går det fremover. Vi hadde en liten kneik vi slet med å komme oss over når det kom til simuleringen, men til slutt løsnet det endelig og vi var på vei mot mål igjen.  Vi har jobbet aktivt sammen på zoom og fant heldigvis en arbeidsmetode som passet oss.

Her er et lite utkast av resultatet fra ANSYS simuleringen, noe som kom på løpende bånd etter «kneika».

 

Corona virus

Grunnet Corona epidemien som herjer i landet om dagen så har skolen vært stengt og det har bremset fremgangen litt. Vi har gjort så godt vi har kunnet under omstendighetene, og fått viktig hjelp av Rino og Litian som vi har holdt kontakten med via mail. Rino har fått gjort mye av det vi vanligvis hadde gjort selv på verkstedet i forhold til kutting og liming av plater. Ellers har vi stort sett jobbet hver for oss med rapporten og kommunisert via messenger.

 

Uke 8 & 9

I disse ukene ble det kun jobbet med forprosjektrapport for å få ferdigstilt den inn mot innleveringsfristen.

 

Uke 7

Denne uken fikk vi hentet massivpapp platene våre og begynte med å arbeide mot et ferdig sandwichpanel. Tykkelsen på platene vi fra Glomma papp var litt tynnere enn vi hadde håpet, så vi måtte lime sammen 2 plater for å få den tykkelsen vi var ute etter. I løpet av uken hadde vi et ferdig sandwichpanel, men fant også ut at det måtte gjøres noen små endringer til på modellen for at den skulle bli optimal.

 

Uke 6

Her ble det gjort de endringene som trengtes på modellen og jobbet med forprosjektrapporten mens vi ventet på materialer.

 

Uke 5

Denne uken ble gruppen satt sammen og vi fikk et introduksjonskurs av Litian Wang om hva oppgaven skal handle om

Da kurset var ferdig satt vi gang med første oppgave; å modellere modellen vi skal jobbe med fremover. Vi jobbet effektivt og var klare foran laserkutteren for å skjære ut de første modellene allerede denne uken.

Da materialene vi skal bruke i modellen vår ikke er ankommet enda, ble vi nødt til å gjøre testene av modellen i et tilfeldig plastisk materiale Rino hadde liggende på verkstedet.

Vi fikk kjørt ut noen modeller og satt sammen de vi hadde for å se hvordan modellen vår fungerte.

Modellen fungerte fint, med noen endringer som må gjøres.