Digital presentasjon

 

Nå ser vi lyset i enden av tunellen

Etter et halvår med mye teoretisk fokus, er vi nå snart ved veis ende. Det har tiltros for hektiske tider og mange utfordringer, vært en lærerikt periode. Det er like før oppgaven skal leveres, og det er kun den siste finpussen som gjenstår. Vi er fornøyd med resultatet vi har oppnådd. Vi vil takke Peab AS og våre veiledere for godt samarbeid og god kontakt i denne perioden.

Lalesh og Malin

 

Endring av problemstilling

Etter mye fram og tilbake har vi konkludert med å bytte aspekt fra ytre miljø til kvalitet. Det er knapt teori og informasjon å hente om «forskjeller på prefabrikkert og plasstøpt betong basert på ytre miljø», da det er av samme materiale. Teamet ytre miljø hadde vært mer sentralt om det hadde vært to ulike byggematerialer som ble satt opp mot hverandre. I tillegg til dette er det svært interessant og nyttig å se på hva forskjellen blir med tanke på kravene som stilles til byggingen, dette basert på resultatene fra prefabrikkert og plasstøpt betong.

Under kvalitet tenker vi blant annet å skrive om oppbygning av dekke, lyd- og brann krav, tekniske løsninger og lignende. Her finner vi klare forskjeller på løsninger mellom prefab og plasstøpt.

Dette påvirker ikke oppgaven vår i stor grad, og vi fant derfor ut at dette var en god løsning.

 

Plasstøpt betong priser

En av byggemåtene som vurderes i oppgaven vår er plasstøpt betong. Vi har i det siste jobbet med den økonomiske biten av oppgaven, der vi henter inn priser per enhet. Økonomi er et av de mest omfattende og vektlagte temaene som tas opp i oppgaven.  Vedlegget under viser priser som er hentet inn knyttet til hele prosessen av plasstøping. Prisene inkluderer også arbeid som legges ned. Dette er utarbeidet i samarbeid med PEAB AS.

 

Betongvegger  Pris 
Forskaling  435,- pr.m2 
Armering   16,- pr.kg 
Støp  1570,- pr.m3 
Dekker  Pris 
Forskaling  510,- pr.m2 
Forskaling av dekkeforkant  650,- pr.lm 
Armering  16,50 pr.kg 
Støp  1450,- pr.m3 
Overflatebehandling/utstøping  65,- pr.m2 

 

 

 

Oppstartsperioden

Velkommen til vår blogg!

Vi er to studenter fra Ingeniørfag Bygg ved Høgskolen i Østfold. Vår bacheloroppgave lyder som følgende; «Prefabrikkert eller plasstøpt betong? Sammenligning av byggemetoder med fokus på fremdrift, kostnad og ytre miljø». Vi skal sammen med PEAB Bygg avd. Østfold ferdigstille oppgaven våren 2021.

Bachelorgruppen består av:

Lalesh Bero

  • Alder 22 år
  • Bosted: Fredrikstad
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lalesh-bero-b239141a6/

Malin Webjørnsen

  • Alder 21 år
  • Bosted: Fredrikstad
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/in/malin-webjørnsen-757ba4199/