Digital presentasjon EXPO

 

Merk: Videoen er kompatibel på nettleserne Chrome og Edge.

 

Bachelor levert

De siste ukene har gått til korrekturlesing av rapporten og arbeid med muntligpresentasjonen. Dette er nå ferdigstilt, og tre dager før fristen er bacheloroppgaven levert.

Nittisyv tusen syvhundre og tjueåtte gulv har blitt beregnet i 44 steg, hver. Et stort arbeid er lagt ned i det egetutviklede beregningsprogrammet i Excel som har gitt oss resultatene som har dannet grunnlaget for rapporten.

Fredag 11. juni presenterer gruppa resultatene for Multiconsult i en faglunsj.

14/15. juni er muntlighøringen i regi av høgskolen.

 

Én måned til innlevering

I dag er det én måned til innlevering, og vi er i rute. Førsteutkast av rapporten er ferdigstilt og oversendt til ekstern veileder i Multiconsult. Planen fremover er å bruke en uke på å revidere rapporten basert på tilbakemeldinger fra førsteutkastet, og levere andreutkast til intern veileder i midten av mai. Da vil vi etter tilbakemelding ha to til tre uker på å justere og rette på teksten ytterligere.

Ettersom vi mener å ha gjort interessante funn ser vi også frem til å presentere resultatene våre muntlig 14/15 juni. Ta gjerne kontakt om du er interessert i å følge med på foredraget.

 

En milepæl er nådd

Vel overstått påske.

Store fremskritt ble gjort i mars. Målet denne måneden var å ferdiggjøre den primære ingeniørfaglige fasen av prosjektet. Denne omfattende fasen gikk ut på:

  • Å tilegne oss kunnskapen og teorien som kreves for å beregne gulv på grunn.
  • Beregne samtlige kombinasjoner av gulv på grunn, innen gitte forutsetninger og avgrensninger.
  • Analysere denne dataen for å avdekke eventuelt interessante funn.

Etter at gruppen hadde helhetsoversikten i beregningsmetodikken, ble excel et avgjørende verktøy for å sammenligne de ulike kombinasjonene. Foreløpig har gruppen gjennom excel beregnet ca. hundre tusen kombinasjoner.

Ved å analysere data ble det gjort meget interessante funn direkte knyttet til problemstillingen. Dette ble bekreftet som særs relevant etter et møte med vår veileder i Multiconsult. En milepæl er dermed oppnådd i prosjektet.

April måned vil bestå av neste fase, som vil ha en paralell prosess. Innen 30. april skal første grovutkast av rapporten ferdigstilles. Samtidig skal data analyseres og verifiseres av ulike uavhengige parter. Siden det tar tid å få svar fra ulike eksperter eksternt, forventer gruppen at denne delen av fasen også vil vare ut måneden.

Vedlagt er et skjermbilde fra beregningene i excel. Flere millioner celler kreves for å finne optimal løsning på betonggulvene.

Skjermbilde av beregninger fra excel.

 

 

Råd fra entreprenør og leverandør

Den siste tiden har vi brukt mye av tiden på å orientere oss om litteraturen som er tilgjengelig og har hatt mye vi har ønsket å diskutere med aktører i bransjen. Både fra en entreprenørs perspektiv og fra leverandør. I den sammenheng har vi tatt kontakt med Backe Østfold og Nils Leirud fra Mapei for å avdekke problemområder og hva vi bør se på i en oppgave om gulv på grunn.

Videomøte med Backe Østfold

Oct. 22, 2015 - Pouring concrete | Crews on the west end of … | Flickr

I møte med Backe Østfold fikk vi snakket med Lars Gamlesanne er prosjektleder på Nygård handelshus for Backe Østfold og kategorisjef for konstruksjon i Backe Entreprenør Tor-Øyvind Lehmann. De var veldig engasjert i problemstillingen og hadde mye nyttig å komme med fra en entreprenørs perspektiv når det kommer til utførelse og økonomi.

Vi diksuterte de økonomiske fordelene ved å velge fiber fremfor slakkarmering og kom frem til at det er store besparelser i fremdrift som en indirekte påvirkning på det økonomiske aspektet. Det gjør det enklere å overholde frister det gjør at de kan ta oppdrag med kortere frister med mindre risiko. Det er også klart at antall timeverk blir kraftig redusert siden man slipper å legge armeringen og binde den. Disse tingene ble ansett som de største fordelene for entreprenøren.

De opplevde også at rådivere helst unngår å regne fiberarmering og vil nesten utelukkende gå for å regne med slakkarmering med mindre de spør spesifikt. De antar at det er pga. av mangel på kunnskap at dette ikke blir vurdert som et alternativ i like stor grad som slakkarmering.

 

Videomøte med Nils Leirud salgssjef for fiberarmering fra Mapei.Fil:Logo Mapei semplice blu.jpg – Wikipedia

Formålet med møte var å få svar på en del vi lurte på rundt fiberarmerte gulv og dykke mer inn i fordelene og ulempene med bruk av stålfiber.

Nils Leirud er medforfatter av NB Publikasjon nr. 15 om gulv på grunn og har bidratt med sin ekspertise om fiber. Vi var så heldig at vi fikk snakket med fordelene og ulempene med fiberarmerte industrigulv.

Vanlig praksis i dag er at det stort sett er fiberleverandøren som dimensjonerer fiberarmerte gulv og ikke prosjekterende rådigver. Dette forklares i stor grad av mangel på kunnskap i rådgiverbransjen.

Vi fikk tips til nye kilder vi kan oppsøke, blandt annet TR-34 som er en veiledning for fiberarmert betong som vi kommer til å undersøke nærmere. Det ble også en diskusjon om hvorvidt fiber er mulig å avhende og klimaavtrykket til fiber i forhold til slakkarmering som vi ønsker å utforske i mer detalj.

 

 

Vi besøker Gamle Stadion

Bildet er tatt i parkeringskjelleren. Gruppens medlemmer bruker munnbind som følge av smittesituasjonen.

Gruppemedlemmene får omvisning i parkeringskjelleren

Like utenfor Fredrikstad sentrum ligger boligprosjektet  Gamle Stadion som er i siste byggetrinn. Her fikk vi komme på besøk og se parkeringskjelleren hvor de hadde støpt et betonggulv på grunnen.

Vi ønsket å oppsøke noen som jobber med gulv på grunn tidlig i prosjektet for å få bedre innsikt om dagens praksis.

I løpet av besøket fikk vi stilt så mange spørsmål vi kunne komme på og Fredrik Lund fra Backe Østfold AS svarte på alle sammen.

Gruppens medlemmer stiller spørsmål om betonggulvet de hadde støpt

Betongekspert Fredrik Lund svarer på alle mulige spørsmål om støping av betonggulv

 

 

Dette gav oss en god start på prosjektet.

 

Klar – ferdig – skriv!

Nå er arbeidet med bacheloroppgaven offisielt i gang!

Dette blir en spennende tid hvor vi skal fordype oss i et selvvalgt tema, starte et nytt gruppesamarbeid og erfare hvordan det er å jobbe med et større prosjekt.

Vi har allerede valgt tema for oppgaven: Gulv på grunn. Det blir spennende å bruke tiden fremover på å undersøke dette nærmere.

På denne bloggen ønsker vi å dele reisen gjennom arbeidet vårt – slik kan du også følge med 🙂