En milepæl er nådd

Vel overstått påske.

Store fremskritt ble gjort i mars. Målet denne måneden var å ferdiggjøre den primære ingeniørfaglige fasen av prosjektet. Denne omfattende fasen gikk ut på:

  • Å tilegne oss kunnskapen og teorien som kreves for å beregne gulv på grunn.
  • Beregne samtlige kombinasjoner av gulv på grunn, innen gitte forutsetninger og avgrensninger.
  • Analysere denne dataen for å avdekke eventuelt interessante funn.

Etter at gruppen hadde helhetsoversikten i beregningsmetodikken, ble excel et avgjørende verktøy for å sammenligne de ulike kombinasjonene. Foreløpig har gruppen gjennom excel beregnet ca. hundre tusen kombinasjoner.

Ved å analysere data ble det gjort meget interessante funn direkte knyttet til problemstillingen. Dette ble bekreftet som særs relevant etter et møte med vår veileder i Multiconsult. En milepæl er dermed oppnådd i prosjektet.

April måned vil bestå av neste fase, som vil ha en paralell prosess. Innen 30. april skal første grovutkast av rapporten ferdigstilles. Samtidig skal data analyseres og verifiseres av ulike uavhengige parter. Siden det tar tid å få svar fra ulike eksperter eksternt, forventer gruppen at denne delen av fasen også vil vare ut måneden.

Vedlagt er et skjermbilde fra beregningene i excel. Flere millioner celler kreves for å finne optimal løsning på betonggulvene.

Skjermbilde av beregninger fra excel.

 

 

andreli