Én måned til innlevering

I dag er det én måned til innlevering, og vi er i rute. Førsteutkast av rapporten er ferdigstilt og oversendt til ekstern veileder i Multiconsult. Planen fremover er å bruke en uke på å revidere rapporten basert på tilbakemeldinger fra førsteutkastet, og levere andreutkast til intern veileder i midten av mai. Da vil vi etter tilbakemelding ha to til tre uker på å justere og rette på teksten ytterligere.

Ettersom vi mener å ha gjort interessante funn ser vi også frem til å presentere resultatene våre muntlig 14/15 juni. Ta gjerne kontakt om du er interessert i å følge med på foredraget.