Bachelor levert

De siste ukene har gått til korrekturlesing av rapporten og arbeid med muntligpresentasjonen. Dette er nå ferdigstilt, og tre dager før fristen er bacheloroppgaven levert.

Nittisyv tusen syvhundre og tjueåtte gulv har blitt beregnet i 44 steg, hver. Et stort arbeid er lagt ned i det egetutviklede beregningsprogrammet i Excel som har gitt oss resultatene som har dannet grunnlaget for rapporten.

Fredag 11. juni presenterer gruppa resultatene for Multiconsult i en faglunsj.

14/15. juni er muntlighøringen i regi av høgskolen.