Råd fra entreprenør og leverandør

Den siste tiden har vi brukt mye av tiden på å orientere oss om litteraturen som er tilgjengelig og har hatt mye vi har ønsket å diskutere med aktører i bransjen. Både fra en entreprenørs perspektiv og fra leverandør. I den sammenheng har vi tatt kontakt med Backe Østfold og Nils Leirud fra Mapei for å avdekke problemområder og hva vi bør se på i en oppgave om gulv på grunn.

Videomøte med Backe Østfold

Oct. 22, 2015 - Pouring concrete | Crews on the west end of … | Flickr

I møte med Backe Østfold fikk vi snakket med Lars Gamlesanne er prosjektleder på Nygård handelshus for Backe Østfold og kategorisjef for konstruksjon i Backe Entreprenør Tor-Øyvind Lehmann. De var veldig engasjert i problemstillingen og hadde mye nyttig å komme med fra en entreprenørs perspektiv når det kommer til utførelse og økonomi.

Vi diksuterte de økonomiske fordelene ved å velge fiber fremfor slakkarmering og kom frem til at det er store besparelser i fremdrift som en indirekte påvirkning på det økonomiske aspektet. Det gjør det enklere å overholde frister det gjør at de kan ta oppdrag med kortere frister med mindre risiko. Det er også klart at antall timeverk blir kraftig redusert siden man slipper å legge armeringen og binde den. Disse tingene ble ansett som de største fordelene for entreprenøren.

De opplevde også at rådivere helst unngår å regne fiberarmering og vil nesten utelukkende gå for å regne med slakkarmering med mindre de spør spesifikt. De antar at det er pga. av mangel på kunnskap at dette ikke blir vurdert som et alternativ i like stor grad som slakkarmering.

 

Videomøte med Nils Leirud salgssjef for fiberarmering fra Mapei.Fil:Logo Mapei semplice blu.jpg – Wikipedia

Formålet med møte var å få svar på en del vi lurte på rundt fiberarmerte gulv og dykke mer inn i fordelene og ulempene med bruk av stålfiber.

Nils Leirud er medforfatter av NB Publikasjon nr. 15 om gulv på grunn og har bidratt med sin ekspertise om fiber. Vi var så heldig at vi fikk snakket med fordelene og ulempene med fiberarmerte industrigulv.

Vanlig praksis i dag er at det stort sett er fiberleverandøren som dimensjonerer fiberarmerte gulv og ikke prosjekterende rådigver. Dette forklares i stor grad av mangel på kunnskap i rådgiverbransjen.

Vi fikk tips til nye kilder vi kan oppsøke, blandt annet TR-34 som er en veiledning for fiberarmert betong som vi kommer til å undersøke nærmere. Det ble også en diskusjon om hvorvidt fiber er mulig å avhende og klimaavtrykket til fiber i forhold til slakkarmering som vi ønsker å utforske i mer detalj.