Om prosjektet

Kort om prosjektet

Industrigulv kan stå for en stor andel av kostnader, klimautslipp og konflikter knyttet til et byggeprosjekt. Siden gulv på grunnen ikke kan falle ned, kan ofte nøye dimensjonering og kunnskap bli bortprioritert av bransjen.

I oppdrag for Multiconsult har vi analysert om det finnes et optimalt forhold mellom ulike armeringsløsninger, tykkelser og betongkvalitet – basert på funksjonskrav. Det har blitt beregnet nesten hundre tusen ulike gulvkombinasjoner, i et egetutviklet system i Excel, i samarbeid med Multiconsult. På den måten kan man simulere alle relevante gulvløsninger og velge den mest hensiktsmessige. Vi har gjennomført en casestudie og undersøkt mulige sammenhenger i datasamlingen.

Oppgaven kan tydelig presentere hvilke armeringsløsninger som vil være mest gunstig basert på ulike laster. Det er også gjort interessante funn om tykkelser, prisvariansen på gulvklasser og faktorer som påvirker klimautslippet.