Gruppe bygg 4

Hei!

 

Vi er en gruppe bestående av tre sisteårs bygg-ingeniør studenter, som har i oppgave å skrive en bacheloroppgave. Med kunnskap innenfor betongteknologi og konstruksjonsteknikk har gruppen ambisiøse mål for dette prosjektet. Gruppen har fått et samarbeid sammen Contiga AS der vi skal kontrollere beregnet deformasjon og faktisk deformasjon i hulldekker.

 

Medlemmene er: Henrik A. Hestnes, Emil Kristoffer Bjørklund og Muhammad Alo.

 

henriah