Om prosjektet

Dette bachelorprosjektet er et samarbeid mellom Contiga avs. Moss og tre sisteårsstudenter fra Høgskolen i Østfold. Prosjektet baserer seg på at Contiga har opplevd at det ofte er dårlig overensstemmelse mellom beregnet deformasjon og faktisk deformasjon. Vi skal da finne en grunn til dette, hvorfor faktisk deformasjon blir mindre enn beregnet deformasjon.