Studiet

Som byggingeniør er du med på å bygge og utvikle fremtidens veier, bygninger og jernbane, samt skape løsninger for å sikre oss mot flomskader og at alle har tilgang på rent vann. Byggingeniørers arbeidsoppgaver er blant annet å utrede og planlegge, prosjektere og beregne, lede byggeprosjekter, jobbe i kreative team og administrere prosjekter.

I dette studiet lærer du om de miljømessige, økonomiske og sosiale prinsippene ved bærekraftige bygg og infrastruktur, og du blir rustet til å møte bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet. Du får en allsidig kompetanse innen planlegging, konstruksjon, bærekraftig areal- og transportplanlegging, vegteknologi, samt modellbasert prosjektering og infrastruktur, med vekt på gode, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Innhold i studiet

Bachelorstudium i ingeniørfag – bygg og miljø gir deg blant annet kompetanse i ulike typer materialer, konstruksjon, planlegging og byggeteknikk. Du får grunnleggende kunnskaper innen matematikk, fysikk og kjemi, samt relevante samfunns- og økonomifag som anvendes i utvikling, prosjektering, produksjon og drift av bygg og anlegg.

Studiet har to studieretninger: konstruksjon- og materialteknikk og infrastruktur og miljø. Du velger studieretning i tredje semester.

I studieretning konstruksjon- og materialteknikk får du spesialkompetanse innen prosjektering av konstruksjoner.
I studieretning infrastruktur og miljø fordyper du deg innen vegteknologi, bærekraftig areal- og transportplanlegging, modellbasert prosjektering og vann- og miljøteknikk.

Befaringer på arbeidsplasser, samarbeid med bedrifter på bacheloroppgaver og gjesteforelesere vil bidra til at du har mulighet til å få god kontakt med og kunnskap om næringslivet i løpet av studietiden.

Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt som studentene presenterer på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO her.

 

  • Hentet fra Høgskolen i Østfold sin hjemmeside: https://www.hiof.no/studier/programmer/byg-bachelorstudium-i-ingeniorfag-bygg/hvorfor-velge/