Videopresentasjon av bacheloroppgave

Denne videoen er en kort oppsummerering av bacheloroppgaven vår:
Fylkesveg 118, ny Sarpsbru

 

Bacheloroppgaven er levert!

Da er endelig oppgaven levert!

Det har vært en lang, men spennende og ikke minst lærerik prosess. Oppgaven var omfattende og vi har brukt mye tid på å konsekvensutrede planområdet og modellere det i InfraWorks. Og vi er ikke helt ferdig enda, resten av uken skal brukes på presentasjonen for Expo som vil komme i videoformat på bloggen over helgen.

Sist men ikke minst så vil vi gjerne takke veilederne våre, Yonas Zewdu Ayele og fra Viken fylkeskommune, Cathrine Heramb Ovrid og Trine Berby, for alle innspill og støtte.

Prosjektgruppen foran Høgskolen i Fredrikstad.

 

Det begynner å nærme seg!

Fristen for å levere nærmer seg med stormskritt, så vi føler litt på presset. Men campus har åpnet igjen og vi bruker muligheten til å samles så ofte som mulig. Heldigvis begynner ting å ta form og vi jobber med siste innspurten nå!

Gruppen er samlet på campus.

Her sitter gruppen å jobber med full konsentrasjon.

 

Oppdatering på modellen

En liten oppdatering på Infraworks-modellen:

  • Vegene er tegnet og dimensjonert
  • Gang- og sykkelvegene er lagt inn og dimensjonert
  • Kryssene har fått riktig utforming etter analysen med PTV Vistro

 

Oversiktsbilde av planområdet fra Infraworks.

 

 

Kryssanalyse med PTV Vistro

I oppgaven vår ønsker vi å se på hvilken trasé som er best egnet med tanke på fremkommeligheten for kollektivtrafikk og brukervennligheten av gang- og sykkelvegen. Og i forbindelse med prosjekteringen av av vegnettet har vi utført analyser av belastningsgrad og kølengde for kryssene i planområdet. Det ble fastslått at rundkjøring ga den beste fremkommeligheten i de fleste tilfeller. Analysene er gjort med PTV Vistro.

Forslag til nytt kryss, etter optimalisering med PTV Vistro

Forslag til nytt kryss, Hafslund skole.

 

Startet å modellere i Infraworks

Arbeidet fortsetter med modellering i Infraworks.

Modell av planområdet i InfraWorks

Modell av planområdet fra InfraWorks

 

Novapoint til Infraworks

Vi startet oppgaven med tanker om å modellere planområdet i Novapoint, men vi fikk noen problemer med kartdata. Etter konsultasjon med veilederne våre fra Viken, har vi blitt tipset om Autodesk InfraWorks, som skulle være en del enklere å modellere på et overordnet plan.

Dette ser midt i blinken ut for oss, så vi har nå satt i gang med å lære oss alt vi kan om programmets funksjoner.

 

Befaring

I dag har vi vært på befaring til området vi skal prosjektere. Turen startet i krysset mellom fv. 118 og fv. 109, så gikk vi en runde til Hafslund skole og tilbake over Hafslund hovedgård.

Det hjalp veldig å se området i virkeligheten, da størrelseforholdet var vanskelig å se for seg med bare kart.

 

Prosjektgruppen på befaring.

 

Vi er i gang!

Tidligere i vinter var vi med på kick-off møte med oppdragsgiver, Viken fylkeskommune, og vår fagansvarlig, Yonas Zewdu Ayele. Der diskuterte vi emnet for bacheloroppgaven og veien videre.

Vi endte opp med å velge et oppdrag fra Viken fylkeskommune som går ut på å utbedre og prosjektere ny Sarpsbru over Sarpsfossen på fv. 118, da denne strekningen er utsatt for et stort trafikkpress og mye tungtrafikk.

Ellers litt om oss;
Vi er en gruppe på fem byggingeniørstudenter på vårt 6. semester ved Høgskolen i Østfold. Sara Mohammad Pour, Jørgen Herman Wik, Siamend Birhat, Kristoffer Sagli og Kevin Ulverud heter vi og ser fram til å holde dere oppdatert på prosjektet vårt!