Hei og velkommen til vår blogg

Vi er 3 studenter fra bygg som skriver bachelor i vegfaget.

Vi har vært så heldige å få skrive vår bacheloroppgave for Park & Anlegg om et prosjekt de holder på med nå. Her skal vi se på miljøavtrykk, gjenbruk og transport knyttet til både kostnader og miljø ved oppbygging av ny veg etter endt rehabilitering på vannrør.