Feltarbeid 16.03.21

Viser lars som teller biler

Lars tar opptelling av trafikk ved Fremskridt.

Den 16.03.21 dro vi ut på Fv.109 ved Freskoveien og Fremdskridt for å få et bedre overblikk over trafikken ved nevnt område. Vi utførte opptelling av kjøretøy i morgen- og ettermiddagsrush, fra 07:00-09:00 og 14:00-16:00.

Da det dagen før hadde kommet nye koronarestriksjoner kan vi anta at trafikken var noe nedsatt, men vi skal foreta enda en opptelling ved senere tid for et bedre resultat.

 

Forprosjektrapport

Vi har kommet godt i gang på forprosjektrapporten som skal bli levert den 1. mars. Foreløpig skriver vi hver for oss, men i de kommende dagene skal vi sammenslå og ferdigstille rapporten.

Vi har også opprettet forbindelse med Viken og fått våre kontaktpersoner.

 

Oppstart

Da har vi opprettet blogg, og er i gang med planlegging av prosjektet. Vi har fått tilgang på Novapoint og skal komme oss i gang med dette.