Forprosjektrapport

Vi har kommet godt i gang på forprosjektrapporten som skal bli levert den 1. mars. Foreløpig skriver vi hver for oss, men i de kommende dagene skal vi sammenslå og ferdigstille rapporten.

Vi har også opprettet forbindelse med Viken og fått våre kontaktpersoner.