Oppstart

Da har vi opprettet blogg, og er i gang med planlegging av prosjektet. Vi har fått tilgang på Novapoint og skal komme oss i gang med dette.

 

 

georgbf