Feltarbeid 16.03.21

Viser lars som teller biler

Lars tar opptelling av trafikk ved Fremskridt.

Den 16.03.21 dro vi ut på Fv.109 ved Freskoveien og Fremdskridt for å få et bedre overblikk over trafikken ved nevnt område. Vi utførte opptelling av kjøretøy i morgen- og ettermiddagsrush, fra 07:00-09:00 og 14:00-16:00.

Da det dagen før hadde kommet nye koronarestriksjoner kan vi anta at trafikken var noe nedsatt, men vi skal foreta enda en opptelling ved senere tid for et bedre resultat.

 

georgbf