Ferdigstilling av oppgave 19.05.21

Etter en fin 17. mai begynner vi å se en ende på bacheloroppgaven.

Vi begynner nå med ferdigstilling av oppgaven, og skal sende inn oppgavene til våre veiledere for en siste tilbakemelding.

Vi har hentet inn god litteratur om tiltak for å fremme bussens fremkommelighet, samt gjort konklusjoner etter observasjoner og samtaler med våre veiledere fra Viken.

Vi har også gjort diverse endringer i løsningsmetodikken. Vi ser bort fra kapasitetsberegning, da vi ikke ser noen nytte i dette etter observasjoner.

 

 

Møte med intern og eksterne veileder

Etter befaringen den 06.05.21 tok vi kontakt med både intern og ekstern veileder for å snakke om våre nye observasjoner.

Vi hadde et møte med våre eksterne veiledere den 12.05.21, og et møte med intern veileder den 14.05.

Vi viste frem vårt arbeid så langt, diskuterte og drøftet rundt observasjonene, og fikk gode råd og tilbakemeldinger.

 

Observasjoner 06.05.21

Etter en ny befaring hadde vi interessante observasjoner. Vi så tydelig hva som hindret bussens fremkommelighet. Dette ga oss nye synspunkter på hvordan problemene kan løses.

Under denne befaringen tok vi bilder og telte trafikkmengden ved Freskoveien for andre gang.