Observasjoner 06.05.21

Etter en ny befaring hadde vi interessante observasjoner. Vi så tydelig hva som hindret bussens fremkommelighet. Dette ga oss nye synspunkter på hvordan problemene kan løses.

Under denne befaringen tok vi bilder og telte trafikkmengden ved Freskoveien for andre gang.

 

 

 

 

 

georgbf