Møte med intern og eksterne veileder

Etter befaringen den 06.05.21 tok vi kontakt med både intern og ekstern veileder for å snakke om våre nye observasjoner.

Vi hadde et møte med våre eksterne veiledere den 12.05.21, og et møte med intern veileder den 14.05.

Vi viste frem vårt arbeid så langt, diskuterte og drøftet rundt observasjonene, og fikk gode råd og tilbakemeldinger.

 

georgbf