Ferdigstilling av oppgave 19.05.21

Etter en fin 17. mai begynner vi å se en ende på bacheloroppgaven.

Vi begynner nå med ferdigstilling av oppgaven, og skal sende inn oppgavene til våre veiledere for en siste tilbakemelding.

Vi har hentet inn god litteratur om tiltak for å fremme bussens fremkommelighet, samt gjort konklusjoner etter observasjoner og samtaler med våre veiledere fra Viken.

Vi har også gjort diverse endringer i løsningsmetodikken. Vi ser bort fra kapasitetsberegning, da vi ikke ser noen nytte i dette etter observasjoner.

 

 

georgbf