Ferdigstilling av oppgave 19.05.21

Etter en fin 17. mai begynner vi å se en ende på bacheloroppgaven.

Vi begynner nå med ferdigstilling av oppgaven, og skal sende inn oppgavene til våre veiledere for en siste tilbakemelding.

Vi har hentet inn god litteratur om tiltak for å fremme bussens fremkommelighet, samt gjort konklusjoner etter observasjoner og samtaler med våre veiledere fra Viken.

Vi har også gjort diverse endringer i løsningsmetodikken. Vi ser bort fra kapasitetsberegning, da vi ikke ser noen nytte i dette etter observasjoner.

 

 

Møte med intern og eksterne veileder

Etter befaringen den 06.05.21 tok vi kontakt med både intern og ekstern veileder for å snakke om våre nye observasjoner.

Vi hadde et møte med våre eksterne veiledere den 12.05.21, og et møte med intern veileder den 14.05.

Vi viste frem vårt arbeid så langt, diskuterte og drøftet rundt observasjonene, og fikk gode råd og tilbakemeldinger.

 

Observasjoner 06.05.21

Etter en ny befaring hadde vi interessante observasjoner. Vi så tydelig hva som hindret bussens fremkommelighet. Dette ga oss nye synspunkter på hvordan problemene kan løses.

Under denne befaringen tok vi bilder og telte trafikkmengden ved Freskoveien for andre gang.

 

 

 

 

 

Opplæring i drone og møte med Viken 14.04.21

Vår interne veileder Yonas luftet ideen om å bruke drone over Freskoveien og Fremskridt. Dette syntes vi hørtes veldig interessant ut, og fikk en gjennomgang på hvordan bruke drone ift sikkerhet samt lover og regler.

Vi møtte Yonas utenfor Høgskolen, da den er stengt for tiden. Grunnet korona var det også viktig med munnbind og antibac.

Ved bruk av drone kan vi få et bedre overblikk over dagens situasjon og gi mulighet for oversiktlige og kule bilder.

Etter drone-møtet med Yonas, dro vi hjem for å delta på Teams-møte med Viken. Her snakket vi en del om dagens situasjon og ulike måter å innhente informasjon på. Vi fikk gode tilbakemeldinger på opptellingen av trafikken, og tips til ulike sider med god informasjon.

 

 

Feltarbeid 16.03.21

Viser lars som teller biler

Lars tar opptelling av trafikk ved Fremskridt.

Den 16.03.21 dro vi ut på Fv.109 ved Freskoveien og Fremdskridt for å få et bedre overblikk over trafikken ved nevnt område. Vi utførte opptelling av kjøretøy i morgen- og ettermiddagsrush, fra 07:00-09:00 og 14:00-16:00.

Da det dagen før hadde kommet nye koronarestriksjoner kan vi anta at trafikken var noe nedsatt, men vi skal foreta enda en opptelling ved senere tid for et bedre resultat.

 

Forprosjektrapport

Vi har kommet godt i gang på forprosjektrapporten som skal bli levert den 1. mars. Foreløpig skriver vi hver for oss, men i de kommende dagene skal vi sammenslå og ferdigstille rapporten.

Vi har også opprettet forbindelse med Viken og fått våre kontaktpersoner.