Observasjoner 06.05.21

Etter en ny befaring hadde vi interessante observasjoner. Vi så tydelig hva som hindret bussens fremkommelighet. Dette ga oss nye synspunkter på hvordan problemene kan løses.

Under denne befaringen tok vi bilder og telte trafikkmengden ved Freskoveien for andre gang.

 

 

 

 

 

Opplæring i drone og møte med Viken 14.04.21

Vår interne veileder Yonas luftet ideen om å bruke drone over Freskoveien og Fremskridt. Dette syntes vi hørtes veldig interessant ut, og fikk en gjennomgang på hvordan bruke drone ift sikkerhet samt lover og regler.

Vi møtte Yonas utenfor Høgskolen, da den er stengt for tiden. Grunnet korona var det også viktig med munnbind og antibac.

Ved bruk av drone kan vi få et bedre overblikk over dagens situasjon og gi mulighet for oversiktlige og kule bilder.

Etter drone-møtet med Yonas, dro vi hjem for å delta på Teams-møte med Viken. Her snakket vi en del om dagens situasjon og ulike måter å innhente informasjon på. Vi fikk gode tilbakemeldinger på opptellingen av trafikken, og tips til ulike sider med god informasjon.

 

 

Feltarbeid 16.03.21

Viser lars som teller biler

Lars tar opptelling av trafikk ved Fremskridt.

Den 16.03.21 dro vi ut på Fv.109 ved Freskoveien og Fremdskridt for å få et bedre overblikk over trafikken ved nevnt område. Vi utførte opptelling av kjøretøy i morgen- og ettermiddagsrush, fra 07:00-09:00 og 14:00-16:00.

Da det dagen før hadde kommet nye koronarestriksjoner kan vi anta at trafikken var noe nedsatt, men vi skal foreta enda en opptelling ved senere tid for et bedre resultat.