Om prosjektet

Mange byer sliter med fremkommelighet for kollektivtransport, blant annet Fredrikstad.
Regjeringen ønsker en nullvekst innen personbiltrafikken. For å klare dette er det nødvendig med en økning av reisende via kollektivtransport. Vi skal gjennom dette prosjektet se på
muligheter for å forbedre kollektivtransportens fremkommelighet gjennom området ved Freskoveien og Fremskridt, slik at det vil bli mer attraktivt å ta buss.