Forprosjektrapport

Mesteparten av februar gikk med på å skrive en forprosjektrapport som var et arbeidskrav. Den inneholder informasjon om prosjektet, bakgrunn og teoretisk grunnlag, problemstilling og prosjektmål, rammer og avgrensninger, prosjektplan, valgt løsningsmetodikk, standarder og veiledere vi følger og avtalene mellom oss i gruppa. Vi har også en prosjektavtale med Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold som ble vedlagt.

Forprosjektrapporten ble levert til fristen 1.mars.

Tilbakemeldingene på rapporten var gode og den ble godkjent. Vi fikk kommentar på at det var uvanlig å ha et spørsmål som tittel og at vi burde ha med temaet i oppgaven. Dette er nå endret!

Det var også glemt kildehenvisning på bildene vi hadde brukt. Nå setter vi opp kildebruk fortløpende.

Vi fikk også beskjed om at det er greit å huske det å ha fokus på prosess og vitenskapelig metode når vi skriver oppgaven.

 

Møteaktivitet

Vi har ukentlige gruppemøter hvor vi går gjennom hva som er skjedd siden sist og hva som skal gjøres fremover.

I disse koronatider skjer dette mest på Teams, men da skolen var åpen møttes vi der.

Møter med Fredrikstad kommune og veilederne våres foregår på Zoom og avtales på forhånd via epostkorrespondanse.

 

Velkommen til vår blogg

Hei

Vi er en gruppe byggingeniørstudenter fra Høgskolen i Østfold. Denne består av Yanek Brunsell, Stian Rokke og Njål Sørensen.

Etter at vi hadde emnet Vann og Miljøteknikk i høst ville vi fordype oss innen temaet overvann. Dette blir bare mer og mer aktuelt siden det forekommer større og kraftigere regn oftere enn før.

Vi valgte å se nærmere på Oredalen i Fredrikstad kommune siden dette området har fått store skader etter kraftige regnskyll.