EXPO- Digital presentasjon

 

Siste innspurt

Prosjektgruppen gjør i disse dager siste innspurt på bacheloroppgaven i forbindelse med innlevering.

Oppgavens resultat vil bli presentert i EXPO-video som publiseres i nærmeste fremtid.

Dette blir det siste innlegget på bloggen, sett bort ifra EXPO-video. Vi vil i den anledning takke vår oppdragsgiver Boger Bygg AS for et godt samarbeid og god oppfølging gjennom case-studiet. Vi ønsker også å takke intervjuobjektene og vår veileder Hong Wu. Intervjuobjektene har formidlet sine erfaringer og Hong som har bidratt til å overføre våre resultater til tekst.

 

Potensiell markedsverdi av precut

Vi har sett på markedsfordelene ved bruk av precut i forhold til fallende lengder. For å illustrere hvilke fordeler og ulemper precut har for bransjen har vi etablert et flytskjema som viser kostnader før oppstart på byggeplass og fremdrift etter oppstart. Fremdriften etter oppstart på byggeplass er en vesentlig faktor for kostnadene i prosjektet ettersom arbeidstimer er kostbart i dagens marked. I tillegg til at man med precut reduserer arbeidskostnadene får man også redusert kostnader for rigg, anleggsledelse, avfallshåndtering osv.

 

Flytskjema viser at precut har en høyere kost før prosjektstart, men at precut gir høyere fremdrift etter oppstart.

Flytskjema arbeidsfordeling

Det vil være variasjon i hvert enkelt prosjekt, hva gjelder fremdrift og økonomi. Noen prosjekter er mer lønnsomme å gjennomføre med precut en andre om man kun ser på økonomi, basert på våre data gjenspeiler det seg at bygg med gavelvegger (ulik lengde på stendere) og bygg med mye bæringer i form av søyler og bjelker er de mest lønnsomme prosjektene å benytte precut i.

Vi håper at vi med vårt case-studie kan gjøre det lettere for entreprenører i bransjen å ta valget mellom precut og fallende lengder.

 

Fremgangsmetode

Prosjektgruppen jobber etter en fastsatt metode som ble etablert for å sikre fremdrift i riktig rekkefølge, og at alle medlemmene er kjent med gangen i oppgaven.

Flytskjema fremgangsmetode

En viktig faktor for case-studiet er at resultatet skal være troverdig. For å sikre troverdigheten sammenstilles innsamligsdata fra flere kilder. Dette er for at bransjen skal kunne benytte resultater fra prosjektoppgaven. Et av formålene med case-studiet er at bransjen skal få et generelt svar på om det er lønnsomt å bruke precut i byggeprosjekter.

Flytskjema troverdighet

 

 

Tilbakeblikk til kalkulasjon

Ved kalkulasjon av våre referanseprosjekter har vi kalkulert 5 forskjellige prosjekter i forskjellig størrelsesorden og kompleksitet for å få generelle resultater for å gi oss svar på vår problemstilling.

Under kalkulasjon har vi kalkulert de delene av prosjektet hvor det kan benyttes precut. Vi har sett på kostnad og fremdriftsvariasjoner mellom precut og fallende lengder.

I prosessen har vi benyttet Holte SmartKalk, samt tegningsgrunnlag og modeller som vist under.

 

Konstruksjon deler av referanseprosjekt 3

 

Oppdatering 08.04.2021


Bilde: Gruppemedlemmer på Teams

Dagene flyr og gruppen jobber iherdig med oppgaven. I dag har vi hatt et kort møte for å diskutere gjennomført arbeid og videre fremdrift. Gruppen har støtt på noen utfordringer som kan påvirke oppgavestrukturen noe, men i samråd fant vi en god løsning.

Vi har også oppdatert forsidebildet vårt, håper det faller i smak.

Vi oppdateres!

 

 

 

Oppdatering 24.03.2021

Fra forrige innlegg har det skjedd en hel del!

Gruppemedlemmene har gjennomført siste eksamen, og har nå fullt fokus på prosjektoppgaven. Vi følger progresjonen som gruppen har satt i fremdriftsplanen og har samlet inn data både via kalkyler og intervjuer. Prosessessen om å bearbeide informasjoner er i gang.

Vi skulle gjerne møttes på avsatt plass på kontoret til Boger Bygg,  men grunnet restriksjonene foregår arbeidsøktene over Teams. Sammarbeid over Teams fungerer bra, selv om diskusjoner er noe vanskeligere over nett.

Neste punkt på planen vår er å ha møte med veileder hos HIOF, her skal vi se nærmere på hvordan oppgaven skal bygges opp helt konkret. Videre etter dette ser vi for oss at produksjonen av oppgaven kommer til å øke.

Vi oppdateres!

Bilde: To av gruppemedlemmene jobber med blogg.

 

Møte med oppdragsgiver

11.02 hadde vi møte med oppdragsgiver. Der var Boger Bygg AS representert av daglig leder Erik Boger. Vi presenterte informasjon om hvordan vi har tenkt å løse bacheloroppgaven og hvilken fremdrift vi forventer å ha i prosjektet. Videre snakket vi om forventninger til begge parter i bachelorperioden og hvilke mål vi ønsket å nå. Erik kom også med gode synspunkter  på oppgaven som vil være til hjelp siden.

Vi takker Erik og Boger Bygg for et hyggelig møte og gleder oss til fortsettelsen.

 

Oppstart av bacheloroppgave

Velkommen til vår blogg!

Dette er en blogg som deler vårt arbeid med bacheloroppgaven våren 2021. Vi er fire byggingeniørstudenter som vil gjøre et dypdykk inn i bruk av precut i forhold til fallende lengder. Vi skal se spesielt på fremdrift og økonomi.

Følg med!