Oppdatering 24.03.2021

Fra forrige innlegg har det skjedd en hel del!

Gruppemedlemmene har gjennomført siste eksamen, og har nå fullt fokus på prosjektoppgaven. Vi følger progresjonen som gruppen har satt i fremdriftsplanen og har samlet inn data både via kalkyler og intervjuer. Prosessessen om å bearbeide informasjoner er i gang.

Vi skulle gjerne møttes på avsatt plass på kontoret til Boger Bygg,  men grunnet restriksjonene foregår arbeidsøktene over Teams. Sammarbeid over Teams fungerer bra, selv om diskusjoner er noe vanskeligere over nett.

Neste punkt på planen vår er å ha møte med veileder hos HIOF, her skal vi se nærmere på hvordan oppgaven skal bygges opp helt konkret. Videre etter dette ser vi for oss at produksjonen av oppgaven kommer til å øke.

Vi oppdateres!

Bilde: To av gruppemedlemmene jobber med blogg.

 

henrikaj