Fremgangsmetode

Prosjektgruppen jobber etter en fastsatt metode som ble etablert for å sikre fremdrift i riktig rekkefølge, og at alle medlemmene er kjent med gangen i oppgaven.

Flytskjema fremgangsmetode

En viktig faktor for case-studiet er at resultatet skal være troverdig. For å sikre troverdigheten sammenstilles innsamligsdata fra flere kilder. Dette er for at bransjen skal kunne benytte resultater fra prosjektoppgaven. Et av formålene med case-studiet er at bransjen skal få et generelt svar på om det er lønnsomt å bruke precut i byggeprosjekter.

Flytskjema troverdighet

 

 

Tilbakeblikk til kalkulasjon

Ved kalkulasjon av våre referanseprosjekter har vi kalkulert 5 forskjellige prosjekter i forskjellig størrelsesorden og kompleksitet for å få generelle resultater for å gi oss svar på vår problemstilling.

Under kalkulasjon har vi kalkulert de delene av prosjektet hvor det kan benyttes precut. Vi har sett på kostnad og fremdriftsvariasjoner mellom precut og fallende lengder.

I prosessen har vi benyttet Holte SmartKalk, samt tegningsgrunnlag og modeller som vist under.

 

Konstruksjon deler av referanseprosjekt 3

 

Oppdatering 08.04.2021


Bilde: Gruppemedlemmer på Teams

Dagene flyr og gruppen jobber iherdig med oppgaven. I dag har vi hatt et kort møte for å diskutere gjennomført arbeid og videre fremdrift. Gruppen har støtt på noen utfordringer som kan påvirke oppgavestrukturen noe, men i samråd fant vi en god løsning.

Vi har også oppdatert forsidebildet vårt, håper det faller i smak.

Vi oppdateres!