Tilbakeblikk til kalkulasjon

Ved kalkulasjon av våre referanseprosjekter har vi kalkulert 5 forskjellige prosjekter i forskjellig størrelsesorden og kompleksitet for å få generelle resultater for å gi oss svar på vår problemstilling.

Under kalkulasjon har vi kalkulert de delene av prosjektet hvor det kan benyttes precut. Vi har sett på kostnad og fremdriftsvariasjoner mellom precut og fallende lengder.

I prosessen har vi benyttet Holte SmartKalk, samt tegningsgrunnlag og modeller som vist under.

 

Konstruksjon deler av referanseprosjekt 3

 

amhalvo